EUR

{{model.error.title}}

{{model.error.message}}

Vaša košarica je prazna.

paket {{fn.getLineNumber($index)}} broj

{{line.packageTitle}}
{{(line.packageMonthlyFeeAllowance > 0 && fn.isLineAllowance(line)) ? line.packageMonthlyFeeAllowance.format() : line.totalPackageMonthlyFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj prva 3 mjeseca

{{line.totalPackageMonthlyFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj nakon 3 mjeseca

Ugovorna obaveza: 24 mj

broj

{{line.maskedMsisdn}}

{{cartItem.titleText}}

{{cartItem.supertitleText}}

{{cartItem.titleText}}

{{cartItem.installmentValue.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

{{cartItem.upfrontFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}} odmah

Poklon

Osiguranje zaslona

{{line.items[0].screencareFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

Ukupno:

{{line.totalMonthlyFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

{{line.totalUpfrontFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}} odmah

Mjesečni trošak {{fn.getAllowanceDurationSuffix(model.grandTotalAllowanceDuration)}}: {{model.grandTotalAllowanceMonthlyFee.format()}} {{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

{{fn.isNew() ? '* ' : ''}}Mjesečni trošak{{model.grandTotalMonthlyFee != model.grandTotalAllowanceMonthlyFee ? " " + fn.getMonthlyFeeAllowanceSuffix(model.grandTotalAllowanceDuration) : ""}}: {{model.grandTotalMonthlyFee.format()}} {{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

Odmah plaćaš: {{model.grandTotalUpfrontFee.format()}} {{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}

* Prilikom kupnje uređaja u kombinaciji s aktivacijom novog broja, dio cijene uređaja plaćate odmah, a ostatak do punog iznosa plaćate u mjesečnim ratama.

Natrag
{{model.userType === 'Business' ? 'Odaberite' : 'Odaberi'}} broj uz paket

SMS kod bit će poslan na upisani broj.

Nisi dobio kod? Pošalji ga ponovo.

{{model.error}}

Za ostvarivanje ove ponude ispuni kontakt formu i kontaktirat ćemo te u što kraćem roku.

Produljenje pretplate moguće je samo uz kupovinu uređaja. Za promjenu paketa posjetite aplikaciju Telemach.

{{model.error}}

Natrag
{{model.userType === 'Business' ? 'Odaberite' : 'Odaberi'}} svoj novi broj
Natrag

Podaci o prijenosu broja

vrijeme za prijenosa broja

odaberi razdoblje za prijenos broja


Natrag
Upit za ponudu

Narudžba je neobvezujuća i nakon ispunjavanja potrebnih podataka kontaktirat će Vas naš prodajni predstavnik za sve dodatne informacije koje Vas zanimaju te za finalizaciju upita.


{{fn.getPersonalDataTitle()}}

Svi osobni podaci moraju odgovarati podacima s osobne iskaznice.

Naziv mjesta stanovanja i adresa trebaju biti kao na važećoj osobnoj iskaznici.

osobna iskaznica

Prednja strana osobne iskaznice

stražnja strana osobne iskaznice

Kopija osobne iskaznice potrebna nam je u svrhu identifikacije prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa.

dokumentacija

{{fn.getDocumentTitle()}}

{{fn.getContactTitle()}}

Privole

{{error}}

Navedene podatke ćemo koristiti za pripremu ponude prilagođene tebi te se neće koristiti u druge svrhe. Izjava o zaštiti podataka Telemach.

Natrag

Dostava računa


Adresa na koju želim primati račune

Osobni podaci

Adresa dostave

Adresa za dostavu

SIM kartica će biti dostavljena na sljedeću adresu.

Dostava će biti izvršena na adresu s važeće osobne iskaznice.


Kontakt broj mobitela

Kontakt email

Kontakt broj mobitela

Adresa korištenja usluge

Način plaćanja

Podaci o vlasniku kartice


Sukladno otplatnom planu za kupnju uređaja prva rata bit će naplaćena na mjesečnom računu te nema potrebe plaćanja prilikom narudžbe.
PDV uključen u cijenu.
Bez troškova dostave.Pročitao/la sam Izjavu o zaštiti osobnih podataka Telemach Hrvatska d.o.o.
Potvrđujem da su svi podaci, uključujući OIB, navedeni na Zahtjevu valjani i istiniti.
Nakon prijenosa broja u Telemach mrežu podaci korisnika: ime, prezime, adresa stanovanja i OIB smatrat će se registriranim.

{{error}}

Način plaćanja

kontakt podaci

Podaci o vlasniku kartice


PDV uključen u cijenu.


{{model.error}}

Natrag
Upit za ponudu

{{error}}

Navedene podatke ćemo koristiti za pripremu ponude prilagođene tebi te se neće koristiti u druge svrhe. Izjava o zaštiti podataka Telemach.

Zbog uvođenja eura, od 30.12. do 6.1. odvijat će se nadogradnja Telemach sustava. Tijekom nadogradnje, neće biti dostupna kupnja u Telemach webshopu, uključivanje i isključivanje tarifnih paketa i opcija, te izmjene na postojećim pretplatničkim linijama. Više informacija dostupno je na telemach.hr/euro. Hvala na razumijevanju.

Zatvori

Mjesečno trošak:

Odmah plaćaš uređaj:

{{model.totalProductFee._installmentEUR.format()}} EUR/mj / {{model.totalProductFee._installmentHRK.format()}} KN/mj

{{model.totalProductFee._upfrontEUR.format()}} EUR / {{model.totalProductFee._upfrontHRK.format()}} KN

{{model.itemsCount}}

GDPR je Opća uredba o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Što je GDPR?

Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, GDPR) novi je zakon o zaštiti osobnih podataka.

Što su osobni podaci?
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su:

- ime i prezime
- OIB
- datum rođenja
- podaci o lokaciji
- mrežni identifikator
- čimbenici svojstveni za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

Načela privatnosti
Načela privatnosti koja Telemach Hrvatska d.o.o. primjenjuje prilikom obrade podataka.

Telemach Hrvatska veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika te se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

1. Zakonitost, poštenje i transparentnost – zakonito, pošteno i transparentno obrađivani osobni podaci s obzirom na korisnika.   

2. Ograničenje svrhe – prikupljeni osobni podaci smiju se obrađivati samo u svrhu za koju su podaci dani. 

3. Smanjivanje podataka – prikupljaju se osobni podaci koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. 

4. Točnost – osobni podaci moraju biti točni i, prema potrebi, ažurni. 

5. Ograničenje pohrane – osobni podaci koji omogućuju identifikaciju korisnika čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. 

6. Cjelovitost i povjerljivost
– imamo obvezu zaštititi osobne podatke kojima raspolažemo, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Prava korisnika


Pravo na pristup
– korisnik ima pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu i postojanju automatiziranog donošenja odluka. Pravo na pristup podacima korisnik može ostvariti: dolaskom na Telemach prodajno mjesto te putem aplikacije Telemach pod uvjetom da se korisnik registrira za korištenje aplikacijom odnosno za pristup i korištenje Telemach sadržajima i uslugama. Razumijevanja radi, korisnik koji je zatražio raskid korisničkog ugovora od trenutka raskida ne može koristiti aplikaciju Telemach te slijedom toga ne može zatražiti pravo na pristup podacima.

Pravo na ispravak – korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke. U tom slučaju korisnik mora podnijeti pisani zahtjev te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje novi odnosno izmijenjeni podatak.

Pravo na brisanje – korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti. Razumijevanja radi, u određenim situacijama (npr. zakonom propisane obveze čuvanja podataka) brisanje neće biti moguće. Pravo na brisanje korisnik ostvaruje isključivo na Telemach prodajnom mjestu.

Pravo na ograničenje obrade – korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; Telemach više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; korisnik je uložio odgovarajući prigovor na obradu. U slučaju traženja prava na ograničenje obrade potrebno je da korisnik pošalje prigovor na e-mail: [email protected] ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Pravo na prenosivost podataka – korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Telemach, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Pravo se može ostvariti: dolaskom na Telemach prodajno mjesto te putem aplikacije Telemach pod uvjetom da se korisnik registrira za korištenje aplikacijom odnosno za pristup i korištenje Telemach sadržajima i uslugama. Razumijevanja radi, korisnik koji je zatražio raskid korisničkog ugovora od trenutka raskida ne može koristiti aplikaciju Telemach te slijedom toga ne može zatražiti pravo na prenosivost podataka.

Pravo na prigovor – korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka korisnika koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Telemacha te na tzv. legitimnom interesu Telemacha. U tom slučaju Telemach neće obrađivati podatke u navedene svrhe osim ako se dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak obrade osobnih podataka realizirat će se u roku od 8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva. Korisnik može podnijeti prigovor na Telemach prodajnom mjestu ili se za upit može obratiti na e-mail: [email protected] ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Pravo na povlačenje privole – korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Pravo na povlačenje privole korisnik može ostvariti: dolaskom na Telemach prodajno mjesto te putem aplikacije Telemach pod uvjetom da je korisnik registriran za korištenje aplikacijom odnosno za pristup i korištenje Telemach sadržajima i uslugama. Razumijevanja radi, korisnik koji je zatražio raskid korisničkog ugovora od trenutka raskida ne može koristiti aplikaciju Telemach te slijedom toga ne može zatražiti pravo na prenosivost podataka.

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu – korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, e-mail: [email protected]

Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže. Korisnik se za taj upit može obratiti na e-mail: [email protected] ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o postojanju eventualnog automatiziranog donošenja odluka. Korisnik se za taj upit može obratiti na e-mail: [email protected] ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Telemach u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za odgovarajuća prava pruža potrebne informacije. Taj rok se može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

Izjave o zaštiti osobnih podataka u Telemachu 


1. Telemach je u Izjavi o zaštiti osobnih podataka definirao koji se osobni podaci prikupljaju u odnosu na korisnika, na koji način se obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava korisnika. Izjavom želimo na jednom mjestu i transparentno korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Telemachu, kao i omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama. Izjava je jednostrani pravno obvezujući akt Telemacha te se primjenjuje na sve Telemach usluge i proizvode koji uključuju obradu osobnih podataka. U nastavku možete u cijelosti pročitati  Izjavu Telemach Hrvatske o zaštiti osobnih podataka.

Telemach veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika i posebno se ponosimo činjenicom da se obrada osobnih  podataka provodi na siguran i zakonit način.

2. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Telemach želi posjetiteljima svog sjedišta i odgovarajućih prodajnih prostorija dati jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka od strane Telemacha. U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu Telemach Hrvatske o obradi osobnih podataka za posjetitelje sjedišta i odgovarajućih prodajnih prostorija.

3. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Telemach želi dati kandidatima za zapošljavanje jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Telemachu te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama. U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu o zaštiti osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u tvrtci Telemach Hrvatska d.o.o.

Lista partnera: 

- Prodajni partneri

- Agencija za naplatu potraživanja: Eos Matrix, Inkaso 

- Partneri za izdavanje i dostavu računa: Hitra produkcija, Hrvatska pošta d.d. 

- Distribucijski partner: Overseas, Trade CO Ltd. do.o.o. 

- Solford Alpine GmbH

- Aspiro AB c/o Tidal

- Agencija za naplatu potraživanja: EOS MATRIX d.o.o. , INKASO.HR d.o.o. za naplatu potraživanja, SVEA EKONOMI d.o.o. 
 
- Nadzorne i pravne institucije:– nadležna tijela i sudovi, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Hrvatska pošta, FINA, Significo d.o.o., Transcom Worldwide d.o.o., Tell Me d.o.o., Kompare Online d.o.o., Botar d.o.o., Kompare online d.o.o., Botar d.o.o., Tell me d.o.o.

- FlixBus
 
Kontaktirajte nas 
U slučaju pitanja u vezi obrade osobnih podataka od strane Telemacha obratite se službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu: [email protected] ili pisanim putem na adresu: Osobni podaci, Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska. 
Niste pronašli informaciju, želite podnijeti zahtjev ili uputiti prigovor?