Chat with us, powered by LiveChat EUR

{{model.error.title}}

{{model.error.message}}

Vaša košarica je prazna.

paket {{fn.getLineNumber($index)}} broj

{{line.packageTitle}}
{{(line.packageMonthlyFeeAllowance > 0 && fn.isLineAllowance(line)) ? line.packageMonthlyFeeAllowance.format() : line.totalPackageMonthlyFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj prva 3 mjeseca

{{line.totalPackageMonthlyFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj nakon 3 mjeseca

Ugovorna obaveza: 24 mj

broj

{{line.maskedMsisdn}}

{{cartItem.titleText}}

{{cartItem.supertitleText}}

{{cartItem.titleText}}

{{cartItem.installmentValue.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

{{cartItem.upfrontFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}} odmah

Poklon

Osiguranje zaslona

{{line.items[0].screencareFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

Ukupno:

{{line.totalMonthlyFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

{{line.totalUpfrontFee.format()}}

{{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}} odmah

Mjesečni trošak {{fn.getAllowanceDurationSuffix(model.grandTotalAllowanceDuration)}}: {{model.grandTotalAllowanceMonthlyFee.format()}} {{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

{{fn.isNew() ? '* ' : ''}}Mjesečni trošak{{model.grandTotalMonthlyFee != model.grandTotalAllowanceMonthlyFee ? " " + fn.getMonthlyFeeAllowanceSuffix(model.grandTotalAllowanceDuration) : ""}}: {{model.grandTotalMonthlyFee.format()}} {{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}/mj

Odmah plaćaš: {{model.grandTotalUpfrontFee.format()}} {{model.currency === 'HRK' ? 'kn' : 'EUR'}}

* Gore navedene cijene su informativnog karaktera.

* Pretplatnik ostvaruje ili može ostvariti pravo na povoljniju mjesečnu naknadu za ugovorene dodatne priključke na paketima Start, Top i Unlimited za koje ima sklopljen ugovor uz obvezno trajanje od 24 mjeseca.

* Prilikom kupnje uređaja u kombinaciji s aktivacijom novog broja, dio cijene uređaja plaćate odmah, a ostatak do punog iznosa plaćate u mjesečnim ratama.

Natrag
{{model.userType === 'Business' ? 'Odaberite' : 'Odaberi'}} broj uz paket

SMS kod bit će poslan na upisani broj.

Nisi dobio kod? Pošalji ga ponovo.

{{model.error}}

Za ostvarivanje ove ponude ispuni kontakt formu i kontaktirat ćemo te u što kraćem roku.

Produljenje pretplate moguće je samo uz kupovinu uređaja. Za promjenu paketa posjetite aplikaciju Telemach.

{{model.error}}

Natrag
{{model.userType === 'Business' ? 'Odaberite' : 'Odaberi'}} svoj novi broj
Natrag

Podaci o prijenosu broja

vrijeme za prijenosa broja

odaberi razdoblje za prijenos broja


Natrag
Upit za ponudu

Narudžba je neobvezujuća i nakon ispunjavanja potrebnih podataka kontaktirat će Vas naš prodajni predstavnik za sve dodatne informacije koje Vas zanimaju te za finalizaciju upita.


{{fn.getPersonalDataTitle()}}

Svi osobni podaci moraju odgovarati podacima s osobne iskaznice.

Potvrdite svoju punoljetnost

Naziv mjesta stanovanja i adresa trebaju biti kao na važećoj osobnoj iskaznici.

osobna iskaznica

Prednja strana osobne iskaznice

stražnja strana osobne iskaznice

Kopija osobne iskaznice potrebna nam je u svrhu identifikacije prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa.

dokumentacija

{{fn.getDocumentTitle()}}

{{fn.getContactTitle()}}

Privole

{{error}}
Natrag

Dostava računa


Adresa na koju želim primati račune

Osobni podaci

Adresa dostave

Adresa za dostavu

SIM kartica će biti dostavljena na sljedeću adresu.

Dostava će biti izvršena na adresu s važeće osobne iskaznice.


Kontakt broj mobitela

Kontakt email

Kontakt broj mobitela

Adresa korištenja usluge

Način plaćanja

Podaci o vlasniku kartice


Sukladno otplatnom planu za kupnju uređaja prva rata bit će naplaćena na mjesečnom računu te nema potrebe plaćanja prilikom narudžbe.
PDV uključen u cijenu.
Bez troškova dostave.Pročitao/la sam Izjavu o zaštiti osobnih podataka Telemach Hrvatska d.o.o.
Potvrđujem da su svi podaci, uključujući OIB, navedeni na Zahtjevu valjani i istiniti.
Nakon prijenosa broja u Telemach mrežu podaci korisnika: ime, prezime, adresa stanovanja i OIB smatrat će se registriranim.

{{error}}

Način plaćanja

kontakt podaci

Podaci o vlasniku kartice


PDV uključen u cijenu.


{{model.error}}

Natrag
Upit za ponudu

{{error}}

Mjesečno trošak:

Odmah plaćaš uređaj:

{{model.totalProductFee._installmentEUR.format()}} EUR/mj / {{model.totalProductFee._installmentHRK.format()}} KN/mj

{{model.totalProductFee._upfrontEUR.format()}} EUR / {{model.totalProductFee._upfrontHRK.format()}} KN

{{model.itemsCount}}

GDPR je Opća uredba o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Obavijest o obradi osobnih podataka.pdf

Što je GDPR?

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) obvezujući je zakonodavni akt koji se izravno u cijelosti primjenjuje u Republici Hrvatskoj i u ostalim državama članicama Europske unije od 25. svibnja 2018. godine.
Cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je zaštititi osobne podatke fizičkih osoba, pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima te stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji.

Što su osobni podaci?
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno. 
Više o osobnim podacima koje obrađuje društvo Telemach možete pročitati u Obavijesti o obradi osobnih podataka. 

Telemach Hrvatska d.o.o. („Telemach“)  uspostavilo je poslovne procese, uloge i odgovornosti kojima se osigurava poštivanje niže navedenih temeljnih načela zaštite osobnih podataka. 

Zakonita i poštena obrada
Telemach obrađuje osobne podatke samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ostvareno najmanje jedno od sljedećeg:    
a) Obrada osobnih podataka nužna je za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
b) Obrada osobnih podataka nužna je radi poštivanja pravnih obveza društva Telemach;
c) Ispitanik je dao privolu za obradu njegovih osobnih podataka;
d) Obrada osobnih podataka nužna je za ostvarivanje legitimnih interesa društva Telemach ili treće strane;
e) Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
f) Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti društva Telemach.

Telemach obrađuje posebne kategorije osobnih podataka isključivo onda kada je ispunjena najmanje jedna pravna osnova iz gornjeg stavka i najmanje jedna pravna osnova za obradu posebne kategorije osobnih podataka: 
a) ispitanik je dao izričitu privolu za obradu osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha i isto nije zabranjeno važećim propisima;
b) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava društva Telemach ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno važećim propisima i koji propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika
c) obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
d) obrada se provodi u sklopu legitimnih aktivnosti s odgovarajućim zaštitnim mjerama zaklade, udruženja ili drugog neprofitnog tijela s političkim, filozofskim, vjerskim ili sindikalnim ciljem e pod uvjetom da se obrada odnosi samo na članove ili bivše članove tijela ili na osobe koje imaju redovan kontakt s njom u vezi s njezinim svrhama i da osobni podaci nisu priopćeni nikome izvan tog tijela bez privole ispitanika;
e) obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik;
f) obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad god sudovi djeluju u sudbenom svojstvu;
g) obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju važećih propisa koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika;
h) obrada je nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju važećih propisa ili u skladu s ugovorom sa zdravstvenim radnikom te u skladu s uvjetima i zaštitnim mjerama;
i) obrada je nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda, na temelju važećih propisa kojim se propisuju odgovarajuće i posebne mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika, posebno čuvanje profesionalne tajne;
j) obrada je nužna u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe na temelju važećih propisa koje je razmjerno cilju koji se nastoji postići te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika

Telemach neće započeti s obradom osobnih podataka prije nego što je osigurano da je obrada zakonita i poštena. 

Transparentnost obrade
Transparentnost obrade jedno je od temeljnih načela koje Telemach primjenjuje kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka ispitanika. Potpuno i nedvosmisleno informiranje predstavlja temelj za uspostavu povjerenja između društva Telemach i ispitanika. 
Transparentnost podrazumijeva jasnu i nedvosmislenu komunikaciju obrade osobnih podataka prema ispitanicima prije ili na početku ciklusa obrade podataka, u trenutku prikupljanja osobnih podataka od ispitanika ili osobnih podataka dobivenih na drugi način,  tijekom cijelog razdoblja obrade, tijekom komunikacije s ispitanicima o njihovim pravima i u određenim trenutcima tijekom trajanja obrade.
Telemach uspostavlja poslovne procese s pripadajućim ulogama i odgovornostima kojima se omogućava da ispitanici u svakom trenutku mogu ostvariti svoja prava vezana uz obradu njihovih osobnih podataka sukladno važećim propisima. Telemach omogućava ostvarivanje prava ispitanika bez naknade. Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, Telemach može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove postupanje po zahtjevu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Ograničavanje svrhe obrade
Telemach obrađuje osobne podatke ispitanika isključivo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole ispitanika. U slučaju nastanka poslovne potrebe za korištenjem osobnih podataka u svrhu različitu od one inicijalno predviđene, ispitanik će o takvoj obradi i njenoj zakonitosti biti obaviješten prije početka obrade osobnih podataka.

Smanjenje količine osobnih podataka
Telemach poduzima mjere kojima se osigurava obrada onih osobnih podataka koji su relevantni, bitni, primjereni i ograničeni na ono što je nužno za svrhe u koje se osobni podaci obrađuju.

Točnost podataka
Telemach pridaje veliku važnost kvaliteti osobnih podataka koje obrađuje kako bi oni bili točni, potpuni i ažurni u svrhu zaštite osobnih podataka ispitanika i sprječavanje eventualne zlouporabe podataka i odgovarajuće pružanje usluga i prodaju proizvoda. 
Telemach poduzima razmjerne organizacijske i tehničke mjere kojima se osigurava kvaliteta i točnost osobnih podataka koji se obrađuju.
Odgovornost ispitanika je pružiti točne i ažurne podatke čija obrada je nužna od strane Telemacha. Telemach uspostavlja procese za ažuriranje osobnih podataka i poziva ispitanike na pravovremenu dostavu obavijesti o potrebi za promjenom ili ispravkom osobnih podataka.
Osobni podaci za koje se na bilo koji način utvrdi da su netočni ili nepotpuni biti će pravovremeno ažurirani, dopunjeni ili izbrisani.

Ograničeno vrijeme obrade i pohrane podataka
Telemach obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene zakonite svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima u skladu s važećim propisima. 
S ciljem kvalitetnog upravljanja osobnim podacima, Telemach utvrđuje razdoblje pohrane podataka i poduzima mjera za njihovu zaštitu te brisanje, uništenje ili anonimizaciju podataka nakon isteka vremenskog razdoblja propisanog za pohranu podataka.

Sigurnost osobnih podataka
Telemach poduzima odgovarajuće mjere kojima se osigurava obrada podataka na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Dokazivost i odgovornost
S ciljem dokazivanja sukladnosti s važećim propisima u području zaštite osobnih podataka, Telemach održava procese i sustave kojima se omogućava dokazivanje usklađenosti.


 
 1. Tumačenje pojmova

  Za potrebe ove Obavijesti:

  Biometrijski podaci znači osobni podaci dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci;

  Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

  Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

  Genetski podaci znači osobni podaci koji se odnose na naslijeđena ili stečena genetska obilježja pojedinca koji daju jedinstvene informacije o fiziologiji ili zdravlju te fizičke osobe i koji su posebno rezultat analize biološkog uzorka dotičnog pojedinca;

  Marketing i promidžbe
  odnosi se na marketinške popise, stranice društvenih medija (promidžbe, natječaji, ponude ili promidžbeni sadržaji i mogućnost otkazivanja pretplate);

  Osobni podaci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. 

  Povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

  Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se provode na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

  Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

  Izrada profila znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca;

  Ograničenje obrade znači označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti;

  Osjetljivi osobni podaci ili posebna kategorija osobnih podataka znači osobni podaci koji se mogu odnositi na: rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, fizička ili duševna zdravstvena stanja ili genetski ili biometrijski podaci koji Vas jedinstveno identificiraju, Vaš spolni život ili seksualnu orijentaciju te informacije povezane s kaznenim osudama i/ili kaznenim djelima ili povezanim postupcima.

  Nadzorno tijelo znači neovisno javno tijelo koje je osnovala država članica.

  Treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

  Primatelj podataka znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade.

 2. Tko je voditelj obrade osobnih podataka

  United Grupa predana je zaštiti prava pojedinaca i njihovih osobnih podataka koje obrađuje u skladu s načelima obrade osobnih podataka te kako bi se izbjeglo kršenje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti podataka ili komercijalna šteta i šteta za ugled.

  United Grupa donijela je Vanjsku politiku zaštite privatnosti čiji cilj je obavijestiti ispitanike o obradi njihovih osobnih podataka. 
  Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge, iz Zagreba, Ulica Josipa Marohnića 1, OIB 70133616033 kao članica

  United Grupe odgovorno upravlja osobnim podacima ispitanika i pridaje osobitu pažnju zaštiti osobnih podataka ispitanika. 
  Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge, kao voditelj obrade vaših osobnih podataka donosi Opću obavijest o obradi osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: GDPR) drugim važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka te u skladu s Vanjskom politikom zaštite privatnosti United Grupe.

 3. Na koga se odnosi ova Obavijest?

  Ova se opća obavijest o obradi Vaših osobnih podataka („Obavijest”) primjenjuje na obradu osobnih podataka povezanu s korištenjem proizvoda, usluga, pretplata, aplikacija i komunikacijskih kanala pod kontrolom Telemach Hrvatska d.o.o. Ulica Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska na kojima je navedena poveznica na ovu Obavijest. 

  Za potrebe ove Obavijesti voditelj obrade osobnih podataka je Telemach Hrvatska d.o.o. („Telemach“ „mi”, „nas” ili „naše”). Dodatne kontakt informacije možete pronaći u odjeljku „Vaša prava i kako nam se obratiti” u nastavku. 

  Zašto je ova Obavijest važna? 
  Telemach je predan zaštiti Vaših osobnih podataka u skladu s našim unutarnjim politikama i primjenjivim zakonodavstvom u području privatnosti i zaštiti osobnih podataka. 

  U ovoj Obavijesti obavještavamo Vas o našoj praksi prikupljanja, obrade, upotrebe i dijeljenja osobnih podataka koje nam dajete prilikom ugovaranja i korištenja naših usluga i proizvoda, putem naših platformi, te u vezi s promocijama, natječajima, ponudama ili marketinškim kampanjama koje provodimo. Opisujemo i Vaša prava na zaštitu osobnih podataka, uključujući, na primjer, pravo na prigovor protiv određenih aktivnosti obrade koje provodi Telemach. Više informacija o Vašim pravima i načinu njihova ostvarivanja nalazi se u nastavku unutar odjeljka „Vaša prava i kako nam se obratiti”.

 4. Zašto prikupljamo Vaše osobne podatke?

  A) Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora:
  • u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora između Telemacha i Vas, odnosno korisnika, u skladu s našim uvjetima
  • u svrhu provjere Vašeg identiteta
  • u svrhu dostave proizvoda i njihove instalacije;
  • u svrhu pružanja korisničke podrške povezane s našim proizvodima i uslugama
  • u svrhu obavljanja popravaka i rješavanja tehničkih poteškoća
  • u svrhu obračuna i naplate usluga i povezane aktivnosti

   

  B) Za naše legitimne poslovne interese, koji uključuju:

  • kontaktiranje potencijalnih korisnika u svrhu ponude i promidžbe naših proizvoda i usluga, onda kada za isto nije potrebna Vaša privola

  U svakom trenutku možete prigovoriti obradi osobnih podataka u navedenu svrhu, odnosno zatražiti prekid kontaktiranja u svrhu ponude i promidžbe naših proizvoda i usluga

  • kontaktiranje korisnika u svrhu ponude i promidžbe naših proizvoda i usluga i slanje vizualnih i audio komunikacijskih poruka, onda kada za isto nije potrebna Vaša privola. Telemach vas može kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Imate pravo odabrati preferirani kanal za komunikaciju promidžbenih ponuda.

  U svakom trenutku možete prigovoriti obradi osobnih podataka u navedenu svrhu, odnosno zatražiti prekid kontaktiranja u svrhu ponude i promidžbe naših proizvoda i usluga

  kontaktiranje korisnika u svrhu provođenja anketa u vezi zadovoljstva pruženim uslugama

  U svakom trenutku možete prigovoriti obradi osobnih podataka u navedenu svrhu, odnosno zatražiti prekid kontaktiranja u svrhu provođenja istraživanja

  kontaktiranje korisnika u svrhu pružanja svih relevantnih informacija o korisničkom ugovoru, ugovorenoj usluzi, tehničkim poteškoćama, uključujući pružanje servisnih informacija onda kada isto nije pravna obveza Telemacha

  tijekom posjeta određenim lokacijama ili prostorijama možemo prikupiti informacije o vama putem video nadzora (CCTV-a) u okviru naših sigurnosnih mjera i mjera za sprečavanje kriminala u svrhu zaštite osoba i imovine

  razumijevanje Vaših prethodnih interesa istaknutih prilikom Vaše posljednje posjete našim platformama

  pružanje pristupa proizvodima i uslugama ili posebnim materijalima ili informacijama s naših platformi

  obrada Vaših povratnih informacija i doprinosa anketama, natječajima, ponudama ili upitnicima u svrhu istraživanja zadovoljstva našim uslugama i upravljanja korisničkim iskustvom

  snimanje telefonskih poziva s Vama u svrhu osiguranja kvalitete naše usluge među ostalim unaprjeđenja rada naših djelatnika, sprječavanje prijevarnog postupanja te za potrebe rješavanja Vaših upita i prigovora

  • pregledavanje Vaših upita kako bismo Vam mogli bolje pomoći ili istražiti Vaše pritužbe

  pomoć pri identifikaciji u administrativne svrhe

  poboljšanje naše usluge analizirajući trendove u upravljanju našim platformama

  aktivnosti u svrhu suzbijanja prijevarnog postupanja

  • aktivnosti u svrhu osiguranja sigurnosti naše mreže, osoba i imovine

  • provođenje video nadzora pojedinih lokacija u svrhu zaštite osoba i imovine

  aktivnosti u svrhu internog izvještavanja i optimizacije poslovnih procesa i usluga

  aktivnosti u svrhu razvoja naših proizvoda i usluga

  aktivnosti u svrhu provjere platežne sposobnosti, zaštite od prekomjerne potrošnje i sprječavanje zlouporabe korisničkih ugovora

  • aktivnosti u svrhu pokretanja i sudjelovanja u sudskim i upravnim postupcima onda kada su za isto ispunjeni uvjeti

  aktivnosti i kontaktiranje korisniku u svrhu obračuna i naplate dospjelih potraživanja samostalno te putem partnera

  Ako želite saznati više o našim legitimnim interesima za obradu Vaših osobnih podataka i koji je utjecaj na Vaša prava i slobode, slobodno nam se obratite putem kontakt podataka navedenih u odjeljku „Vaša prava i kako nam se obratiti”.

   

  U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako obradu provodimo temeljem našeg legitimnog interesa. Vaši osobni podaci više se neće obrađivati  osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Slobodno nam se obratite putem kontakt podataka navedenih u odjeljku „Vaša prava i kako nam se obratiti”.

   


  C) Radi poštivanja usklađenosti, pravne ili regulatorne svrhe:
  • za odgovore na zahtjeve nadležnih državnih tijela
  • radi poštivanja pravnih obveza sukladno mjerodavnim propisima, uključujući posebnim propisima u području elektroničkih komunikacija, među ostalim zadržavanje podataka u svrhu omogućivanja provedbe istrage, otkrivanja i kaznenog progona kaznenih djela, u skladu sa zakonom iz područja kaznenog postupka, te u svrhu zaštite obrane i nacionalne sigurnosti, u skladu sa zakonima iz područja obrane i nacionalne sigurnosti, u svrhu rješavanja i odgovaranja na Vaše prigovore, u svrhu informiranja Korisnika onda kada je isto pravna obveza Telemacha i dr. 
  • za prijavu nadležnim tijelima aktivnosti za koju sumnjamo da se njome krše relevantni zakoni ili propisi
  • za zaštitu informacijske sigurnosti, sprečavanja prijevara i pružanja usluga (na primjer, upravljanje zlouporabama usluga) i poštivanja prava EU za sprečavanje, istragu, otkrivanje ili progon kaznenih djela ili izvršavanje kaznenih sankcija, uključujući zaštitu i sprječavanje prijetnji javnoj sigurnosti

  Kada je naša pravna obveza obrađivati Vaše osobne podatke, pružanje takvih podataka je
  obvezno: ako se takvi podaci ne dostave, nećemo moći ispuniti naš ugovorni odnos s Vama niti ispuniti svoje pravne obveze.

  D) Uz Vašu privolu:

  kontaktiranje korisnika u svrhu ponude i promidžbe naših proizvoda i usluga onda kada je za isto potrebna Vaša privola (primjerice, za zaprimanje ponuda putem SMS poruka). U slučaju da ste neregistrirani prepaid korisnik, Vaša privola zabilježena je na razini Vašeg telefonskog broja, bez drugih izravnih identifikacijskih podataka.

  u svrhu izrade Vašeg naprednog profila koji omogućuje razvoj i promidžbu, uključujući kontaktiranje radi ponude individualiziranih proizvoda i usluga Telemacha, odnosno prilagođenih Vašim potrebama.

  Ovisno o vrsti kampanje, izrada Vašeg profila može se temeljiti i na analizi prometnih podataka, uloženim prigovorima i podacima o plaćanju,  iskazanim interesima, ili podacima iz provedenih anketa u kojima ste dobrovoljno sudjelovali

  Telemach vas može kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Imate pravo odabrati preferirani kanal za komunikaciju promidžbenih ponuda

  • kad se pretplatite na naše liste za marketing, na društvenim mrežama (promidžbe, natječaji, ponude ili promidžbeni sadržaji, osigurat će Vam se mogućnost odjave

  kako bismo Vas povratno kontaktirali nastavno na podatke koje ste ostavili u obrascima na našim web stranicama

  • ako odlučite aktivno sudjelovati u „kampanji temeljenoj na iskustvu“ (npr. s pomoću QR koda za interaktivni oglas ili natječaj) moramo znati Vaš identitet ili zatražiti Vaše podatke za kontakt, pribavit ćemo Vašu privolu i obavijestit ćemo Vas u trenutku traženja te privole, kako ćemo upotrebljavati te podatke

  ako pristajete na zaprimanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama trećih strana.

   

  U svakom trenutku imate pravo upravljati svojim privolama (dati/povući). Za upravljanje privolama slobodno nam se obratite putem kontakt podataka navedenih u odjeljku „Vaša prava i kako nam se obratiti”.

   

  Automatizirana obrada osobnih podataka 
  Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu osim ako je odluka 
  (a) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Vas i Telemacha; 
  (b) dopuštena pravom Unije ili pravom Republike Hrvatske, te koje propisuje odgovarajuće mjere zaštite Vaših prava i sloboda te legitimnih interesa; ili 
  (c) temeljena na Vašoj izričitoj privoli.

  Telemach provodi automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila u određenim aktivnostima koje se odnose na provjeru platežne sposobnosti korisnika i zaštitu korisnika od prekomjerne potrošnje.

  Telemach portal i Telemach mobilna aplikacija
  Osobne podatke korisnika Telemach prikuplja i dalje obrađuje na temelju podnesenog zahtjeva  za registraciju i korištenja usluge Telemach portala i Telemach mobilne aplikacije. 
  U svrhu kreiranja korisničkog računa i autorizacije korisnika te kreiranje dodatnog korisničkog imena, Telemach obrađuje adresu elektroničke pošte i lozinku, mobilni broj telefona ili broj 
  ugovora za fiksne usluge i OIB vlasnika/nositelja ugovora. 

  Odabirom jedinstvenog korisničkog imena, odnosno e-mail adrese i lozinke kreira se korisnički račun koji čini digitalni identitet Korisnika na temelju kojeg se Korisnik identificira kod pristupa sadržaju i uslugama dostupnim 
  putem Telemach portala i Telemach mobilne aplikacije. 

  Kontakt podaci Korisnika, poput adrese elektroničke pošte i broja telefona (uključujući broj mobilnog uređaja) Telemach može koristiti u svrhu redovitog pružanja obavijesti Korisnicima nužnim za ispunjavanje prava i obveza iz korisničkog ugovora na zahtjev Korisnika te pružanje obavijesti vezanih za redovno funkcioniranje Telemach portala i Telemach mobilne aplikacije te pripadajućih usluga i sadržaja. Adresa elektroničke pošte može biti obrađivana i u svrhu dostave računa elektroničkim putem, na zahtjev Korisnika.

  U svrhu korištenja usluge Telemach portala i Telemach mobilne aplikacije, Telemach obrađuje nužne osobne podatke Korisnika kako bi istome omogućio pristup i korištenje Telemach sadržajima i uslugama u skladu s Uvjetima korištenja portala i mobilne aplikacije Telemacha, a koje se, između ostalog, odnose na: 
  • upravljanje postavkama računa, uključujući izmjene lozinke, kontakt broja i brisanje 
  korisničkog profila
  • upravljanje postavkama privatnosti
  • pregled Telemach sadržaja i usluga u pokretnoj i nepokretnoj elektroničkoj 
  komunikacijskoj mreži
  • pregled ugovorenih usluga, računa, uplata i potrošnje, upravljanje limitima i 
  zabranama, blokiranje SIM-a i pregleda PUK broja
  • uslugu online-kupnje proizvoda i usluga, uključujući aktivacije paketa Telemacha
  • pružanje korisničke podrške, pregled određenih korisničkih podataka poput pristupa  osobnim podacima, uključenje dostave računa elektroničkim putem, a sve putem 
  korisničkog imena i lozinke odabranih prilikom registracije za portal i/ili aplikaciju
  • pregled EON ugovorenih usluga i upravljanje postavkama EON korisničkog računa, 
  upravljanje uređajima povezanim s EON računom
  • upravljanje postavkama privatnosti

  U gore navedene svrhe, Telemach obrađuje niže navedene podatke: 
  - podatke za pristup Telemach portalu i Telemach mobilnoj aplikaciji (korisničko ime i 
  lozinka)
  - nužne identifikacijske i financijske podatke za online kupnju proizvoda i aktivaciju usluge, podatke u vezi korisničkog ugovora te odabranim paketima i razini usluge, podatke o računima i uplatama, podatke o izvršenoj potrošnji te prometne podatke 
  - nužne tehničke i mrežne informacije

  Korisnik u svakom trenutku može obrisati svoj korisnički profil.

  Statistička obrada podataka u pogledu korištenja portala i/ili aplikacije ne uključuje osobne podatke i obavlja se u svrhu omogućavanja što boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva Korisnika, odnosno radi razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga i dostupnog sadržaja.

  EON TV

  Osobne podatke Telemach prikuplja na temelju podnesenog zahtjeva za ugovaranje,  registraciju i korištenje EON usluge, odnosno kreiranja korisničkog računa. Registracija korisnika razlikuje se ovisno o vrsti odabranog tarifnog paketa, odnosno kod odabira usluge EON Televizija, korisnik kreira zaseban korisnički račun kojim se prijavljuje na EON TV aplikaciju a kod odabira EON Trio Paketa krajnji korisnik se registrira putem Telemach portala ili Telemach mobilne aplikacije. 

  Odabirom jedinstvenog korisničkog imena, odnosno e-mail adrese i lozinke kreira se korisnički račun koji čini digitalni identitet korisnika na temelju kojeg se Korisnik identificira kod pristupa 
  EON usluzi uz odabir EON Hrvatska za pružatelja usluge putem prijave koja podrazumijeva unošenje registracijskih podataka.

  U svrhu pružanja ugovorene EON usluge, Telemach obrađuje osobne podatke korisnika kako bi istome omogućio pristup i korištenje sadržajima i uslugama u skladu s Uvjetima korištenja  Paketa EON Trio Start, EON Trio Full i Eon Trio Premium te radi pružanja sadržaja dostupnih putem EON TV aplikacije.

  Telemach prikuplja i obrađuje podatke koje dostavljaju korisnici, podatke koji se prikupljaju tijekom korištenje EON usluge i podatke iz trećih izvora. Telemach obrađuje podatke korisnika onda kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora s 
  korisnikom ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora. 

  Navedeno uključuje: 
  - obradu osobnih identifikacijskih podataka, financijskih podataka, podataka iz korisničkog ugovora i podataka u vezi razine ugovorene usluge, podataka o računu nužne za ugovaranje i izvršavanje EON usluge
  - obradu podataka iz komunikacije između korisnika i korisničke podrške
  - obradu vjerodajnica, odnosno podataka nužnih za registraciju, autorizaciju i pristup EON usluzi
  - obradu podataka o korisnicima za upravljanje računom (avatar)
  - obradu podataka nužnih za pregled ugovorenih usluga i upravljanje postavkama korisničkog računa, upravljanje uređajima povezanim s korisničkim računom
  - obradu podataka u vezi pružanja usluga trećih strana putem ugovorene usluge
  - obradu tehničkih, mrežnih podataka i podataka prikupljenih na našim platformama: podaci o ISP pružatelju usluga, IP adresa uređaja , općenita geografska lokacija, MAC 
  adresa uređaja, vrsta preglednika/vrsta opreme, karakteristike uređaja i serijski broj, verzija softvera (poput vrste i konfiguracije), podatke u vezi s mrežom korisnika (wifi[1]mobilna), vrijeme početka sesije, vrijeme završetka sesije, identifikacijski broj korisnika, povijest pretraživanja sadržaja, odabir sadržaja na zahtjev, adresu dostupnog sadržaja, 
  trajanje gledanja sadržaja 
  - obrada podataka u vezi aktivnosti korisnika tijekom korištenje usluge, uključujući praćenje gledanog sadržaja radi omogućavanja personaliziranog preporučenog sadržaja dostupnog u EON usluzi
  - podatke o korisnicima prikupljene od trećih strana radi sprječavanja zlouporabe usluga ili u slučaju obavještavanja nositelja intelektualnog vlasništva prava koja ukazuju na povredu njihovih prava intelektualnog vlasništva od strane korisnika

  Kod online-kupnje proizvoda plaćanje se provodi u skladu s PCI DSS standardima putem 
  sustava za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu Monri WSPay d.o.o., Ulica 
  grada Vukovara 269/F, 10000 Zagreb

 5. Kako prikupljamo Vaše osobne podatke?

  • Kada kupujete ili koristite bilo koji od naših proizvoda i usluga
  • Kada se koristite našom mrežom ili drugim proizvodima i uslugama 
  • Kada se registrirate za određeni proizvod ili uslugu
  • Kada se pretplatite na biltene, obavijesti ili druge usluge
  • Kada nam se obratite različitim kanalima ili zatražite informacije o proizvodu ili usluzi
  • Kada sudjelujete u natječaju, izvlačenju nagrade, događanju ili anketi
  • Kada posjetite ili pregledavate naše internetske stranice ili druge internetske stranice
  • Ako ste drugim voditeljima obrade dali dopuštenje za razmjenu informacija o vama
  • Ako su vaši podaci javno dostupni
  • Kada ste klijent poduzeća koje kupujemo
  • Kada prikupljamo informacije od određenih organizacija, kao što su agencije za sprečavanje prijevara, poslovni imenici, agencije za provjeru kreditne sposobnosti, agencije za obračun računa i pružatelji povezanih mreža
  • Uz korištenje kolačića i druge tehnike za prikupljanje informacija o Vašim aktivnostima pretraživanja na našim internetskim stranicama. Više pojedinosti potražite u Obavijesti o kolačićima

 6. Vrste podataka kojima raspolažemo uključuju:

  Niže su navedeni primjeri podataka koje obrađujemo.  Za informacije o obradi Vaših osobnih podataka (Pravo na pristup) slobodno nam se obratite putem kontakt podataka navedenih u odjeljku „Vaša prava i kako nam se obratiti”. 

  Osobni identifikacijski podaci - Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona i/ili mobitela, datum rođenja, informacije o vašoj imovini ili kućanstvu i adresa e-pošte, preslike vaših identifikacijskih dokumenata


  Financijske informacije - Informacije o bankovnom računu i drugi financijski podaci potrebni za obradu plaćanja

  Podaci o prometu - Podaci obrađeni u svrhu prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom ili u svrhu obračuna i naplate troškova, kao što su pozivani brojevi, trajanje poziva i upotreba podataka

  Podaci o lokaciji - Precizni ili približni podaci o lokaciji koji se temelje na GPS-u, stupovima mobilnih telefona, pristupnim točkama za Wi-Fi, IP adresi ili drugim izvorima kada su omogućene usluge ili funkcije koje se temelje na lokaciji

  Povijest kontakata - Bilješke ili snimke vaše interakcije s našim kontaktnim centrima, uključujući pozive, razgovore/chatove, e-poštu, dopise ili bilo koje druge komunikacijske zapise

  Informacije  računu - Datumi plaćanja, pretplate, brojevi računa i drugi relevantni podaci povezani s vašim računom

  Informacije o korisničkom ugovoru - Tip ugovora, trajanje ugovora, datum isteka ugovora , prodani mobilni uređaj, medij računa, aktivacija e-računa, tarifa, dodatne opcije, pogodnosti, popusti, promocije, cijena uređaja

  Informacije o vjerodajnici - Lozinke, sigurnosne naznake i drugi podaci o provjeri autentičnosti koji se upotrebljavaju za pristup vašim računima i uslugama

  Preferencije - Vaše preferencije koje se odnose na proizvode, usluge i aktivnosti povezane sa životnim stilom, koje ste izričito naveli ili proizlaze iz Vaše uporabe naših usluga

  Informacije iz drugih izvora - Podaci dobiveni od kreditnih agencija, agencija za sprečavanje prijevara, pružatelja podataka i drugih izvora, uključujući demografske podatke, podatke koji se temelje na kamatama i ponašanje pri pretraživanju interneta
  Podaci dobiveni iz javnih baza podataka i od ostalih trećih strana

  Razina usluge - Prikupljamo informacije o razini usluge koju primate i pojedinosti o upotrebi Vaše usluge ili proizvoda

  Pregled internetskog ponašanja na našim platformama - Ovo uključuje Jedinstvene lokatore resursa (URL) prema našim platformama ili   kanalima društvenih mreža, kroz njih i s njih (uključujući datum i vrijeme), po  greške pri preuzimanju, duljine posjeta određenim stranicama, informacije o interakciji sa stranicama (poput pomicanja, klikova i prelazaka mišem), interakciju s e-poštom za marketing (uključujući informacije o otvaranju e-pošte, broju puta kada je otvorena); te metode korištene za napuštanje stranice, kao i bilo koje uređaje koje ste koristili za pristup našim proizvodima i uslugama (uključujući proizvođača, model i operacijski sustav, IP adresu, MAC adresu, vrstu preglednika i identifikatore mobilnih uređaja). Za više informacija pročitajte Obavijest o kolačićima  

  Tehničke informacije - Informacije o lokaciji, adresa internetskog protokola (IP) i MAC adresa koja se upotrebljava za povezivanje Vašeg računala i/ili mobilnog uređaja na internet, informacije o Vašoj prijavi, vrsta i verzija preglednika, postavke vremenske zone, vrste i verzije priključka na preglednik, operativni sustav i platforma.

  Informacije o kandidatu za zapošljavanje - Pojedinosti Vašeg životopisa i sve popratne informacije koje možemo dobiti od Vaših kontakata za preporuke, Vašeg profila na LinkedInu, agencije za zapošljavanje i dr. Za više informacija o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku pročitajte Obavijest o obradi osobnih podataka.

  Osjetljivi ili osobni podaci posebne kategorije - U određenim slučajevima i u skladu sa mjerodavnim propisima možemo prikupljati posebne kategorije osobnih podataka. Posebna kategorija osobnih podataka obuhvaća osjetljive informacije kojima se otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, zdravstveni podaci ili podaci povezani sa spolnim životom ili seksualnom orijentacijom osobe. 

  U nekima od naših interakcija s Vama (na primjer, pri podnošenju prijave na naš natječaj ili podnošenja pritužbe) možemo zatražiti dodatne osobne podatke ako nam je to potrebno kako bismo Vam pomogli da vam dostavimo najprikladniji odgovor. Ako ne dostavite osobne podatke na zahtjev, Vaš pristup usluzi ili naša mogućnost da Vam pomognemo možda će biti ograničeni. 

 7. Vaša prava i kako nam se obratiti

  U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima u području zaštite osobnih podataka imate određena prava u vezi svojih osobnih podataka. Na primjer, imate pravo zatražiti kopiju svojih osobnih podataka, ispraviti ih, zatražiti njihovo brisanje ili ograničiti njihovu obradu ili zatražiti od nas da neke od tih informacija prenesemo drugim organizacijama. Ta prava mogu biti ograničena u nekim situacijama, na primjer ako bi se ispunjavanjem vašeg zahtjeva otkrili osobni podaci o drugoj osobi ili ako možemo dokazati da imamo pravni interes za obradu Vaših osobnih podataka.
  Kako možete ostvariti svoja prava

  Kako biste ostvarili bilo koje od tih prava, dobili druge informacije ili ako su Vam potrebne dodatne informacije o Vašim pravima ili našoj upotrebi Vaših osobnih podataka, možete se obratiti:

  Izravno Službeniku za zaštitu podataka
  - putem e-pošte na [email protected]
  - ili na telefonski broj 095 632 8629
  - poštom na adresu Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, „Službenik za zaštitu podataka“ 

  Službi za korisnike 
  - pozivom Službi za privatne korisnike 095 1000 444 
  - pozivom Službi za poslovne korisnike 095 1000 500
  - poštom na adresu Telemach Hrvatska d.o.o., Vukovarska 31, 31000 Osijek „Služba za korisnike“
  - putem e-pošte na [email protected] 

  Posjetom našim prodajnim mjestima

  Možete se obratiti i Uredu za zaštitu privatnosti United Grupe na adresu e-pošte [email protected]
  Možete se obratiti i tijelu za zaštitu podataka u mjestu gdje živite, radite ili vjerujete da je došlo do povrede.

  Popis europskih nadzornih tijela dostupan je ovdje. 

  Imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.Više informacija o načinu podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka možete pročitati na njihovoj web stranici.  Možete ih kontaktirati ovdje. 

  Vaša prava uključuju:

  Pravo na pristup osobnim podacima
  Imate pravo zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama o njihovoj obradi kao i kopiju osobnih podataka koje posjedujemo o Vama. Prije nego što odgovorimo na Vaš zahtjev, od Vas možemo zatražiti  (i) da potvrdite svoj identitet i (ii) dostavite dodatne pojedinosti kako bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.

  Pravo na ispravak osobnih podataka
  Ako nas obavijestite da Vaši osobni podaci više nisu točni ili potpuni, ispravit ćemo ih ili ažurirati. Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o ispravku ili ažuriranju ako je to moguće.

  Pravo na brisanje osobnih podataka
  Izbrisat ćemo Vaše osobne podatke u određenim okolnostima, primjerice u slučajevima kada:
  povučete privolu za obradu osobnih podataka (ako se oslanjamo na Vašu privolu za obradu)
  ostvarujete svoje pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka (ako se oslanjamo na naš legitimni interes za obradu)
  osobni podaci više nisu potrebni za svrhu/svrhe za koje su prikupljeni
  se osobni podaci moraju brisati radi usklađenosti s obvezama proizašlim iz prava Unije ili države članice kojoj podliježe Telemach odnosno voditelj obrade
  Vaš zahtjev za brisanje osobnih podataka možemo odbiti ako je obrada nužna:
  Radi ispunjenja obveza kojima podliježe Telemach, United Grupa ili bilo koje od njezinih povezanih društava ili izvršenja zadaće od javnog interesa ili izvršenja službene ovlasti dodijeljene United Grupi ili bilo kojem od njezinih povezanih društava u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka
  U svrhu arhiviranja koje je u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja; ili
  Za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva/tužbi. 
  Telemach će Vas obavijestit o izuzećima koje primjenjujemo pri odgovaranju na Vaš zahtjev za brisanje.

  Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
  Ograničit ćemo obradu Vaših osobnih podataka u određenim okolnostima kao što su:
  Kada ste zatražili provjeru točnosti svojih osobnih podataka, tijekom vremena potrebnog za utvrđivanje točnosti Vaših osobnih podataka
  Kada ostvarujete svoje pravo na protivljenje obradi Vaših osobnih podataka (ako se oslanjamo na naš legitimni interes za obradu)
  U slučaju da je obrada nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
  Više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako je obrada ograničena, Telemach obrađuje takve osobne podatke, uz iznimku pohrane, samo na temelju Vaše privole ili radi uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa. 

  Pravo na povlačenje privole
  Ako ste nam u bilo kojem trenutku dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u okolnostima ili u svrhe opisane u ovoj Obavijesti, a više ne želite da se Vaši osobni podaci obrađuju na taj način, privolu možete povući u svakom trenutku.

  Pravo na prigovor
  Možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako obradu provodimo temeljem našeg legitimnog interesa, ili ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa, ili pri izvršavanju službene ovlasti Telemacha. Vaši osobni podaci više se neće obrađivati  osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
  U svakom trenutku imate pravo prigovoriti obradi za potrebe izravnog marketinga i Vaši osobni podaci više se neće obrađivati. 
  U svakom trenutku imate pravo prigovoriti obradi za potrebe provođenja anketa i Vaši osobni podaci više se neće obrađivati. 

  Prava povezana s automatiziranim donošenjem odluka i izradom profila
  Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi ili profiliranju, a koja ima pravni ili drugi značajan utjecaj na Vas. Ovakav tip donošenja odluka provodimo samo kada je takva odluka nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Vas i Telemacha; ili je dopuštena mjerodavnim propisima uz odgovarajuće mjere zaštite; ili se temelji na Vašoj izričitoj privoli. Uvijek ćemo Vas obavijestiti o tome obavljamo li automatiziranu obradu Vaših osobnih podataka.

  Pravo na prenosivost podataka
  Od nas možete zatražiti da vam dostavimo Vaše osobne podatke (koje ste nam dostavili ili koje smo prikupili svojim aktivnostima na našim platformama) u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu kako biste ih mogli poslati drugom voditelju obrade. 

 8. Internetske stranice trećih strana

  Kada pružamo veze s naših platformi prema platformama koje nisu u vlasništvu Telemacha, odnosno United Grupe, nismo odgovorni za te internet stranice, niti impliciramo odobrenje bilo koje povezane internet stranice treće strane. Te internet stranice trećih strana bit će uređene vlastitim uvjetima korištenja, ovisno o vlasniku i voditelju obrade podataka tih internet stranica (uključujući obavijesti o privatnosti), a vi ste isključivo odgovorni za pregledavanje i korištenje svake takve internet stranice sukladno njihovim primjenjivim uvjetima korištenja. Nismo odgovorni za način na koji se Vaši osobni podaci obrađuju na takvim internet stranicama trećih strana, niti su oni obuhvaćeni ovom Obavijesti. 

 9. Prijenos osobnih podataka

  Primatelji osobnih podataka
  Vaše osobne podatke možemo prenijeti primateljima podataka onda kada za isto postoji pravna osnova za obradu podataka i onda kada koristimo pružatelje usluga koji obrađuju Vaše osobne podatke u naše ime i to u svrhe opisane u ovoj Obavijesti. Ove svrhe uključuju primatelje podataka kao što su državna i regulatorna tijela, drugi operatori, prodajni partneri, partneri za naplatu potraživanja, IT partneri, distribucijski partneri, logistički partneri, partneri za održavanje uređaja, partneri za arhiviranje, partneri za pružanje intelektualnih usluga i pravnu podršku, partneri u postupcima naplate, pružatelje rješenja za upravljanje i analitiku korisnika, partnere za agregiranu analitiku podataka, pružatelje usluga web hostinga, partnere za reviziju i usklađenost i dr. 

  Prijenos unutar grupe voditelja obrade podataka
  Telemach pripada skupini poduzeća kojima upravlja vodeći subjekt, United Group BV, s registriranom adresom Spicalaan 41, 2132 JG Hoofddorp
  S vremena na vrijeme možda ćemo osobne podatke koje je prikupio Telemach morati dijeliti unutar grupe s izvršiteljima obrade podataka. Svaki takav prijenos osobnih podataka provodit će se u skladu s primjenjivim propisima u području zaštite osobnih podataka. 

  Prijenosi izvan Europskoga gospodarskog prostora
  Države izvan Europske unije/Europskog gospodarskog prostora mogu imati propise u području privatnosti i zaštiti osobnih podataka kojima se manje štiti obrada Vaših osobnih podataka od zakonodavstva koje se primjenjuje u Vašoj jurisdikciji. U tom će slučaju eventualni prijenos osobnih podataka u te države biti uređen standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije koje se odnose na prijenos osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora (ili izvan područja nadležnosti za koje se smatra da pružaju „odgovarajuću” zaštitu osobnih podataka u skladu sa standardima Europske unije). Jurisdikcije u koje se osobni podaci prenose mogu biti uvjetovane Vašim državljanstvom ili lokacijom.

  Prodaja ili spajanje
  Ako se Telemach, United Grupa ili njezina imovina prodaju ili spajaju s drugim subjektom izvan United Grupe, očekivano je da će se neki ili svi osobni podaci koje je prikupio Telemach, odnosno United Grupa prenijeti kupcu/ društvu koje je pravni sljednik.

 10. Zadržavanje osobnih podataka

  Osobni podaci koje ste nam dostavili čuvat će se za čitavo vrijeme trajanja Vašeg odnosa s nama i u mjeri u kojoj je to dopušteno nakon završetka tog odnosa onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj Obavijesti. To uključuje i vrijeme potrebno za ispunjavanje svih pravnih, regulatornih, računovodstvenih i izvještajnih zahtjeva i obveza te radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

  Ako osobne podatke obrađujemo u marketinške svrhe ili uz Vašu privolu, obrađujemo ih sve dok od nas ne zatražite da prestanemo s obradom i u periodu kratko nakon toga (kako bismo mogli ispuniti Vaš zahtjev). Vodimo i evidenciju o činjenici da ste od nas zatražili da Vam ne šaljemo promidžbene poruke ili da ne obrađujemo Vaše podatke kako bismo ubuduće mogli poštovati Vaš zahtjev.

  Obrisat ćemo Vaše osobne podatke po isteku utvrđenih razdoblja čuvanja.
  Pri određivanju odgovarajućeg razdoblja čuvanja podataka uzimamo u obzir svrhu u koju obrađujemo vaše osobne podatke, količinu, vrstu i prirodu osobnih podataka, pravne obveze, rizik od ugrožavanja prava pojedinca na zaštitu podataka te može li se svrha obrade osobnih podataka utvrditi alternativnom metodom.

  Za informacije o tome koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke slobodno nam se obratite na kontakt podatke iz odjeljka Vaša prava i kako nam se obratiti.

Niste pronašli informaciju, želite podnijeti zahtjev ili uputiti prigovor?